Inn På Tunet

Vi er godkjent Inn På Tunet gård.

Ta kontakt hvis du har spørsmål eller forespørsel!

Marita tlf 976 42 473. Epost hestinord@gmail.com

GÅRDEN SOM MESTRINGSARENA

Mye av arbeidet på gårdsbruk er knyttet til rutiner. Rutiner bygges opp gjennom utprøving og refleksjon. Ved å gå inn i disse rutinene, så går brukeren trinnvis inn i en læringsprosess med mestring av stadig flere av gårdens arbeidsoppgaver. Etter hvert kommer også forståelsen for de hensyn og målsettinger som ligger bak rutinen. Rutinene på en gård er sammensatt av mange ulike gjøremål som endrer seg gjennom året. Dette gjør at de ikke blir ensidige, og at utviklingspotensialet over tid er større enn i mange andre rutinepregede virksomheter.

Arbeidsoppgavene følger årstidene.

I arbeid med levende planter, er det funnet positive effekter både i forhold til helse, arbeidsevne og sosiale evner. Plantedyrking er lenge brukt som et verktøy i arbeidsterapi.

Når det gjelder å arbeide med husdyr, er det spesielt funnet positive effekter for mental helse og sosiale evner.

Gården er et sted med mye plass. Man slipper å jobbe tett innpå hverandre. Så har man en dårlig dag kan man velge seg oppgaver litt unna de andre. I tillegg innebærer de aller fleste oppgavene fysisk aktivitet.

Brukeren opparbeider seg ferdigheter ved selv å ta del i gjøremålene på gården, men målsettingen er ikke at brukeren skal bli bonde. Ideen er at oppøving av ferdigheter og innsikt i virksomheten på gården har overføringsverdi til andre læringsmål og virksomheter.