Utleie stallplass

Vi har ledige stallplasser. Totalt kr. 4000 pr mnd. Helpensjon kan også avtales.

I prisen inngår grovfor, all inn- og utslipp (bortsett fra ferier), tilgang til ridehall.

Oppstallører holder selv flis, kraftfor ol. Vi bruker å kjøpe flis på palle, som kan kjøpes på gården. Vi forhandler også kraftfor og tilskudd fra Pavo. 

Alle holder det rent og ryddig rundt seg, og legger utstyr på tilvist plass. Alle får tildelt plass til privat utstyr.

Ved bruk av ridehallen skal regler for bruk av ridehallen følges.

Leietaker er selv ansvarlig for klargjøring av fôr og vann, møkking før inntak kl. 20 på kveld, og trening av egen hest. Ved behov kan vi ordne til hesten, mot kr. 100 inkl mva.

Utleier er ikke ansvarlig for skader/sykdommer som hesten pådrar seg, eller skader på utstyr. Leietaker er ansvarlig for skader på stallens utstyr eller innredning.

Leietaker plikter å kjøpe grovfor hos utleier.

Stallen er åpen fra kl. 8. Etter kl. 22 skal det være stille på gården, med mindre annet er avtalt. Dette pga slukking av lys, lukking av dører osv.

Leietaker må holde luftegård i orden, slik at hesten kan være ute. Hvis hesten ikke kan stå i vanlige gjerder/sammen med andre hester må leietaker sørger selv for hensiktsmessig gjerde-materiell, og setter opp gjerde på anvist plass.

I sommermånedene skal boks-leie på kr. 1000 betales (grunnleie), i tillegg til evt. beiteleie på kr. 500 pr måned.

Utleier er mva-pliktig, og mva er spesifisert på faktura.   

Leieavtalen kan sies opp av begge parter med en måneds varsel, og gjelder fra den 1. i måneden. Månedsleie betales forskuddsvis den 1. hver måned.